สระทะเล (สระน้ำโบราณ)


ละติจูด 15.4898169971 , ลองจิจูด 100.146956949

พิกัด

ตำบลสระทะเล อำเภออำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นสระน้ำที่แม่น้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยาเดินทัพมารบกับพม่า และให้ทหารขุดสระเก็บน้ำเพื่อนำน้ำมาใช้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -