ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย


ละติจูด 7.883189 , ลองจิจูด 98.38304

พิกัด

ซอยภูธร ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ตำบลตลาดเหนือ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 100 ปี อาคารศาลเดิมสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2454 เป็นอาคารไม้หลังคามุงจาก ส่วนอาคารศาลเจ้าปัจจุบันสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2525 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนประเพณี ภายในศาลประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญ คือ เฮี้ยวโห้ย (ไฟศักดิ์สิทธิ์)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร