ศาลเจ้าไหหลำ


ละติจูด 7.88468 , ลองจิจูด 98.38838

พิกัด

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2430 ตั้งอยู่ภายในตึกแถวแบบจีนผสมยุโรปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ทับทิม (จุ้ยโป้ยเต๊งเหนียว) เป็นเทพองค์ประธาน ซึ่งชาวจีนไหหลำที่อพยพเข้ามาในภูเก็ตได้นำองค์เจ้าแม่มาประดิษฐานด้วย ลักษณะการแต่งองค์ของเจ้าแม่กวนอิมจะเป็นการแต่งองค์พื้นบ้านแบบชาวไหหลำโดยเฉพาะ ซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร