วงเวียนสุริยเดช


ละติจูด 7.883186 , ลองจิจูด 98.387285

พิกัด

ถนน รัษฎา ตำบลตลาดเหนือ เมือง ภูเก็ต 83000 ตำบลตลาดเหนือ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วงเวียนสุริยเดช หรือวงเวียนน้ำพุ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองภูเก็ต แต่เดิมบริเวณดังกล่าวเป็นหอกระจายเสียงของจังหวัด ต่อมาถูกปรับปรุงให้กลายเป็นวงเวียนน้ำพุในปี พ.ศ. 2505 วงเวียนมีรูปแบบศิลปะแบบเรเนซองค์ โดยนำจุ้ยปีด (ท่อฉีดน้ำ) ที่ใช่ในการทำเหมืองแร่ ซึ่งได้รับการบริจาคจากตระกูลหงษ์หยกมาวางประดับไว้รอบวงเวียน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร