ตึกแถวย่านชุมชนบางเหนียว


ละติจูด 7.88646 , ลองจิจูด 98.38746

พิกัด

ถนนดีบุก ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 ตำบลตลาดเหนือ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นตึกแถวเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี มีอาคารจำนวนทั้งสิ้น 20 หลัง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตึกแถวแบบจีนผสมยุโรป อาคารส่วนใหญ่ชั้นล่างใช้เพื่อการพาณิชย์ และอาคารสำนักงาน ส่วนชั้นบนใช้เป็นที่อยู่อาศัย และมีบางอาคารที่ปรับปรุงเป็นโรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ และร้านอาหารสำหรับนักท่องเที่ยว อาคารส่วนใหญ่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมเอาไว้ค่อนข้างดี มีเพียงบางหลังที่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุและโครงสร้างเพื่อความแข็งแรงของอาคาร แต่อาคารส่วนใหญ่อยู่ในสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมขาดการดูแล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-09-16

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร