วัดนาควัชรโสภณ (วัดช้าง)


ละติจูด 16.4928799821 , ลองจิจูด 99.5228289687

พิกัด

ตำบลสระแก้ว อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดนาควัชรโสภณหรือวัดช้าง เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยสุโขทัย อยู่นอกเขตอรัญญิก ตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชร ทางทิศเหนือ ลักษณะผังวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกบริเวณวัดล้อมรอบด้วยคูน้ำ ด้านในคูน้ำมีกำแพงวัดก่อด้วยศิลาแลงอีกชั้นหนึ่ง สิ่งก่อสร้างสำคัญภายในวัด ประกอบด้วยวิหาร เจดีย์ประธานทรงระฆังสมัย สุโขทัย และเจดีย์รายอีกสามองค์ กำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลงเช่นเดียวกับกำแพงวัด สร้างรอบรอบเจดีย์ประธาน แนวกำแพงแก้วด้านหน้าจะเชื่อมกับวิหารทั้งสองด้าน ส่วนหลังของวิหารจะอยู่ภายในกำแพงแก้ว พระอุโบสถจะอยู่นอกคูน้ำด้านทิศใต้ ปัจจุบันเหลือแต่ฐานก่อด้วยศิลาแลงลักษณะวิหาร เป็นอาคารแบบจตุรมุข มุขด้านหน้าทำเป็นโถงยาว กว่ามุขด้านข้างและมุขด้านหลังเสารองรับเครื่องบนเป็นเสาศิลาแลงสี่เหลี่ยม ก่อผนังด้านข้างสูงมาเพียงเล็กน้อย เป็นลักษณะวิหารโถงเจดีย์ประธาน เป็นลักษณะเจดีย์ทรงระฆังแบบสุโขทัย ฐานสี่เหลี่ยม ด้านล่างประดับช้างปูนปั้น โผล่มาครึ่งตัว จำนวน 18 เชือก ด้านตะวันออกทำเป็นซุ้มพระ ถัดขึ้นไปทำเป็นฐานหน้ากระดาน แปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น รองรับองค์ระฆัง ถัดขึ้นไปชำรุดพังทลายไปสิ้น รูปแบบเจดีย์ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยมที่พบทั่วไปในเขตเมืองกำแพงเพชรเจดีย์รายสามองค์ อยู่ด้านหลังเจดีย์ประธาน เป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยอยุธยา คือสร้างเพิ่มเติมครั้งหลัง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -