วังเก่าพระยายะลา (ต่วน สุไลมาน)


ละติจูด 6.5091338714 , ลองจิจูด 101.214805961

พิกัด

ตำบลเปาะเส้ง อำเภออำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-05-11

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ