บึงกระดิ่ง


ละติจูด 15.4450393442 , ลองจิจูด 100.151351498

สถานที่ตั้ง

อำเภออำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -