บึงกระดิ่ง


ละติจูด 15.4450393442 , ลองจิจูด 100.151351498

พิกัด

อำเภออำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -