ศิลปกรรมบ้านนายวาฮัม รือซะ


ละติจูด 5.7465071172 , ลองจิจูด 101.056026386

พิกัด

ตำบลเบตง อำเภออำเภอเบตง จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์ 95110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านของนายวาฮัม รือซะ สร้างมาแล้ว 63 ปี โดยมีนายช่วงเดินทางมาจากมาเลเชีย ลักษณะบ้านเป็นบ้านยกพื้นเป็น 2 ระดับ ชานและระเบียงระดับหนึ่ง พื้นบ้านอีกระดับหนึ่ง ที่ห้องโถงตีฝ้าเพดานเป็นรูปโดม มีช่องลมเหนือบานประตูหน้าต่างทุกๆ บาน ช่องลมมีการแกะสลักลวดลายที่ช่องลมสวยงามมาก สภาพทั่วไปของบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับหลังอื่นๆ อีกหกหลังบ้านที่ 7 หลังนี้ปลูกเรียงรายในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ตรงกลางของพื้นที่มีลานหญ้า

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-05-11

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ