กลุ่มบ้านเรือนแบบพื้นเมืองบ้านซีเยาะ


ละติจูด 6.5296415194 , ลองจิจูด 101.156829551

พิกัด

ตำบลบาโงยซิแน อำเภออำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ไม่มีข้อมูล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -