บ้านขุนขจรเขานิเวศน์


ละติจูด 9.9625664222 , ลองจิจูด 98.6392320327

พิกัด

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภออำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านขุนขจรเขานิเวศน์ (อิ้วเกี๋ยน ขรขันฑ์) เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของจังหวัดระนอง รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นสถาปัตยกรรมแบบจักรวรรดินิยมหรือโคโรเนียล เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ อาคารแยกออกเป็น 2 ส่วน ด้านหน้าเป็นอาคารสูง 2 ชั้น สำหรับพักผ่อนอาศัย ส่วนด้านหลังเป็นครัวสูงชั้นเดียวเชื่อมกันด้วยทางเดิน หลังคาทรงปั้นหยา ปัจจุบันเป็นที่อยู่อาศัยของลูกหลานและได้รับการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่สวยงามแบบดั้งเดิม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -