บ้านพักอาศัยริมถนนดับคดี


ละติจูด 9.9726300302 , ลองจิจูด 98.6369190388

พิกัด

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภออำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านพักอาศัยริมถนนดับคดี ส่วนใหญ่เป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่จากกระทรวงยุติธรรม เช่น อัยการ และผู้พิพากษา เป็นต้น มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ส่วนใหญ่เป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้นล่างเป็นโครงสร้างเสาและคานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังคอนกรีตหล่อไม้แบบเป็นชั้น ๆ ส่วนชั้นบนเป็นโครงสร้างไม้มีมุขยื่นตรงกลางด้านหน้าอาคาร ลักษณะการวางผังเป็นแบบสมดุลสองข้างเท่ากัน รูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียล

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -