กลุ่มอาคารตึกแถวเก่าย่านถนนเรืองราษฎร์


ละติจูด 9.959771041 , ลองจิจูด 98.6328689851

พิกัด

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภออำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

กลุ่มอาคารตึกแถวเก่าย่านถนนเรืองราษฎร์ เป็นกลุ่มตึกแถวที่เรียงตัวอยู่ริมถนนเรืองราษฎร์ และตั้งกระจุกตัวหนาแน่นบริเวณตลาสดเทศบาลเมืองระนอง (หลังเก่า) มีรูปแบบสถาปัตยตึกแถวแบบจีนและได้รับอิทธพลการตกแต่งอาคารจากศิลปะแบบยุโรป ที่เรียกว่า ชิโนโปรตุกีส ลักษณะเป็นอาคารตึกแถว 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นร้านค้าและครัว ส่วนชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัย อาคารถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน คั่นด้วยช่องเปิดหลังคาที่เรียกว่า ฉิมแจ้ เพื่อนำแสงเข้าสู่อาคาร ด้านหน้าอาคารนิยมสร้างทางเดินที่มีพื้นชั้นบนคลุมไว้เป็นอาณาเขตที่เรียกว่า หง่อคาขี่ เพื่อใช้เดินติดต่อกันระหว่างอาคาร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -