กลุ่มอาคารตึกแถวเก่าย่านถนนท่าเมือง


ละติจูด 9.9575490386 , ลองจิจูด 98.6311720174

พิกัด

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภออำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

กลุ่มอาคารตึกแถวเก่าย่านถนนท่าเมือง เป็นกลุ่มตึกแถวที่เรียงตัวริมถนนท่าเมืองและตั้งกระจุกตัวหนาแน่นบริเวณแยกถนนท่าเมืองและถนนเรืองราษฎร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตึกแถวแบบจีนและได้รับอิทธิพลการตกแต่งอาคารจากศิลปะแบบยุโรปที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีส ปัจจุบันตึกแถวดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรมขาดการบูรณะ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -