บ้านนางมิตรใจ ธาราสุข


ละติจูด 9.9548676624 , ลองจิจูด 98.6321699668

พิกัด

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภออำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นอาคารเก่าในจังหวัดระนอง ริมถนนเรืองราษฎร์ ศิลปะแบบชิโน-โปรตุกีส

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -