วัดเขาลูกรัง


ละติจูด 16.5000000342 , ลองจิจูด 99.5100000378

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเขาลูกรัง ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อยู่บนเนินเขาลูกรังสูงกว่าพื้นปกติราว 10 เมตร ด้านหน้าของวัดเป็นวิหารขนาดใหญ่กว้างราว 12 เมตร ยาวราว 24 เมตร ไม่พบร่องรอยใด ๆนอกจากรอยขุดค้นหาพระเครื่องไปทุกจุด เสาแต่ละต้นที่ผู้สร้างมีเจตนาให้อยู่นับพัน ๆปี ล้มทอดตัวระเนระนาด ก้อนศิลาแลงทุกก้อน ถูกรื้อค้นเป็นหลุมลึก บริเวณฐานพระประธานเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ ไม่พบชิ้นส่วนของพระประธาน ด้านหลังพระวิหารมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่ เนื่องจากพังทลายลงเกือบหมดจนแทบไม่ทราบว่าจะเป็นเจดีย์ทรงใด เห็นเพียงซุ้มพระพุทธรูปบางส่วน จากการสำรวจ ไม่พบ ศาลา กุฏิสงฆ์ บ่อน้ำเลย อาจเป็นเพราะเขาลูกรังทรุดตัวลงตามธรรมชาติอาจทำให้สิ่งก่อสร้างพังทลายไปด้วย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -