วัดกรุสี่ห้อง


ละติจูด 16.5043600003 , ลองจิจูด 99.5186560183

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดกรุสี่ห้อง เป็นวัดในเขตอรัญญิกของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่ทันสมัยที่สุดในยุคกำแพงเพชรรุ่งเรืองสุดขีด คือราวพุทธศักราช 1900 - 2000 มีหลักฐานทางสถาปัตยกรรมที่ไม่เหมือนใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเนื้อที่วัดไพศาลกว่าวัดอื่นในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร คือกว่า 64,200 ตารางเมตร มีวิหารขนาดใหญ่หนึ่งหลัง ขนาดย่อม 2 หลัง มีเจดีย์ขนาดย่อมเรียงรายอยู่ด้านหน้าวัด ถึง 13 องค์ มีกุฏิที่มีลักษณะแปลก 8 หลัง มีศาลาโถง 3 หลัง มีเวจคือส้วมหรือฐานอยู่มากมายกว่า 8 ที่ มีบ่อน้ำขนาดใหญ่ วางในทิศที่เหมาะสมในทุกทิศ 5 บ่อ และบ่อขนาดย่อม อยู่บนอาคารวิหาร อีก 2 บ่อ สิ่งที่น่าสนใจที่สุด คือ การที่มีพระวิหารขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงและสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นเลิศ สัดส่วนใช้สอยของห้องต่างในวิหารล้วนมีความสมดุล พื้นของวิหารปูด้วยหินชนวนอย่างงดงาม พื้นที่ตั้งพระประธานมีขนาดใหญ่มาก มีพระพุทธรูปโกลนศิลาแลง ขนาดใหญ่น้อย นอนเรียงรายทั่วพื้น บันไดด้านหน้ามีบันไดขนาดใหญ่ บันไดเดียว บันใดด้านหลังมี 2 บันได ในเขตพุทธาวาสมีกำแพงแก้วสูงใหญ่ขนาดท่วมหัวคน ด้านหลังวิหารไม่มีเจดีย์ หรือมณฑปเหมือนวัดทั่วไป แต่เจดีย์ขนาดใหญ่จะไปอยู่ที่หน้าวัดถึง 13 องค์ เรียงรายเป็นหน้ากระดานล้วนงดงาม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -