พระธาตุบุญนาค


ละติจูด 19.4542610034 , ลองจิจูด 100.078279954

พิกัด

ตำบลปัว อำเภออำเภอปัว จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจดีย์มีทรวดทรงง่าย ๆ แบบท้องถิ่นที่ได้รับการดูแลซ่อมแซมโดยช่างพื้นบ้าน ภายในมีเจดีย์ขนาดเล็กที่เชื่อกันว่าเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า 1 องค์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีอาคารสมัยใหม่ที่สร้าง เช่น อาคารการเปรียญถูกกันออกไปในระดับที่ไม่ทำให้สภาพแวดล้อมศิลปกรรมสูยฌสียไปมากนัก

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -