พระพุทธบาทจำลอง


ละติจูด 19.2581140434 , ลองจิจูด 100.831236958

พิกัด

ตำบลพระพุทธบาท อำเภออำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

รอยพระบาทแต่เดิมจมอยู่ในแม่น้ำน่านทางตอนเหนือ ต่อมามีพบจึงแจ้งข่าวให้คณะกรรมการสภาตำบลทราบ จึงไดชักชวนประชาชนไปช่วยกันขุดเจาะขึ้นมาตั้งไว้ที่วัดนาหนุน เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -