วัดพระธาตุขวยปู (วัดชัยสิทธิ์)


ละติจูด 18.008468 , ลองจิจูด 99.645264

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่ป้าก อำเภออำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระธาตุขวยปู หรือวัดชัยสิทธิ์ เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุขวยปู (คำว่า ขวยปู หรือขุยปู หมายถึง รูปู) เป็นพระธาตุที่มีอายุเก่าแก่ มีอายุร่วมสมัยกับวัดพระสิงห์ และพระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ จากตำนานปรากฏเป็นประวัติผู้ซึ่งใช้นามว่า จันทร์วงศ์ เป็นผู้ก่อสร้างและปฏิสังขรณ์พระธาตุขวยปู โดยมีประวัติความเป็นมาที่เล่าขานว่า ในสมัยเมื่อพระพุทธจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ ทรงกำเนิดเป็นปูนาใหญ่ สีเหลือง ตามตำนานเรียกว่า “ปูคำ” ปูคำเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราอาศัยอยู่ในถ้ำกก บ้านแม่ป้าก ปูคำเป็นปูที่มีความกตัญญู คอยดูแลแม่ผู้แก่ชรา คอยหาอาหาร หาน้ำ  ดูแลและทำทุกอย่างไม่เคยเกลียดคร้านและพร้อมกันนั้นปูคำ ก็ได้บำเพ็ญ รักษาศีลภาวนา สั่งสมบารมีทาน อยู่ที่ถ้ำ จวบจนแม่เสียชีวิต ปูคำพระโพธิสัตว์ จึงได้ตัดสินใจที่จะเจาะรูเพื่อเดินทางออกจากถ้ำไปสั่งสมบารมีทาน ก่อนที่ปูคำจะเจาะรูออกจากถ้ำก็เกิดคิดถึงแม่ ถ้ำที่อยู่อาศัย  และทุกอย่างที่หล่อเลี้ยงชีวิตของตนและแม่ ล้วนเป็นสิ่งที่มีพระคุณ จึงเจาะรูโพล่ขึ้นเป็นเนินพิเศษทางทิศตะวันออก ห่างจากถ้ำประมาณ 300 เมตร (ซึ่งปัจจุบันคือสถานที่ประดิษฐานพระธาตุขวยปู ) พร้อมตั้งจิตอธิฐานว่า ให้ที่แห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพาน พระอโศกมหาราชแห่งอินเดีย ได้ส่งพระธรรมทูตมาเผยแพร่ศาสนา และได้นำพระบรมสารีริกธาตุ ไหล่ด้านซ้ายของพระพุทธเจ้ามาประดิษฐ์ไว้ในรูปู แล้วก่อเจดีย์ทับไว้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ประกาศเป็นมรดกจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2557

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-11-12

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร