วัดมะเคล็ด


ละติจูด 16.5066950252 , ลองจิจูด 99.5155549953

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดมะเคล็ด อยู่ในเขตอรัญญิก ของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ชื่อของวัดมาจากต้นมะเคล็ดเป็นชื่อของพันธุ์ไม้หายากเป็นวัดที่มีขนาดเนื้อที่กว้างขวางมากนับสิบไร่เป็นรูปสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส หันหน้าวัดไปทางทิศตะวันออก เป็นวัดที่ไม่มีทางขึ้นพระวิหารด้านหน้าทั้งที่ฐานพระวิหารสูงราว 1 เมตร ด้านหน้าพระวิหารเป็นเป็นลานกว้าง ถัดจากฐานวิหารขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งราว 1 ฟุต เป็นที่ตั้งของพระวิหารที่มีวิหารขนาดใหญ่ราว 6 ห้อง มีอาสนะสงฆ์บนฐานวิหารมีฐานพระประธานขนาดใหญ่แต่ไม่มีพระประธานปรากฏให้เห็น หรือแม้แต่ร่องรอย ห่างจากพระวิหารไปราว 5 เมตร มีเจดีย์ประธาน ฐานสี่เหลี่ยม เป็นศิลาแลงล้วน ๆ ถัดขึ้นไปเป็นสถาปัตยกรรมย่อมุมไม้สิบสอง แต่ก่อสร้างด้วยอิฐลดหลั่นเป็นชั้นอย่างงดงาม พอถึงฐานองค์ ระฆัง ไม่ปรากฎให้เห็นเนื่องจากพังทลายลงแล้วสิ้น ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเจดีย์ประธานพบซุ้มพระพุทธรูปที่อยู่ในสภาพพอสังเกตได้เท่านั้น เจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่มาก ถัดไปเป็นกำแพงแก้ว ในบริเวณเขตพุทธาวาสไม่พบเจดีย์รายเลย ด้านขวาของวัดหรือด้านทิศเหนือพบหอพระขนาดย่อม ซึ่งดูจากหลักฐานเดิมแล้วน่าจะงดงามมาก หรืออาจจะเป็นพระอุโบสถแต่ไม่มีหลักฐานของใบเสมาให้เห็นเลย ถัดมาทางด้านหน้าวัด มีศาลาน้อยใหญ่ 4 ศาลา เรียงรายซ้อนกันอยู่ ในลักษณะที่สร้างก่อนหลังมิได้อยู่ในสมัยเดียวกัน ศาลาใหญ่มีถึงแปดห้องมีขนาดกว้างขวางพอสมควร บริเวณใกล้ ๆ ศาลา มีบ่อน้ำขนาดพอเหมาะแต่เป็นทรงกลม ซึ่งแตกต่างจากทุกวัด ที่เป็นบ่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่รอบ ๆบ่อน้ำมีเสาศิลาแลง 4 ต้น พอสรุปได้ว่ามีหลังคาและมีเครื่องทุ่นแรงในการโพงน้ำขึ้นมาใช้ สังเกตภูมิปัญญาการสร้างบ่อน้ำต่ำลงไปในพื้นดินราว 1 เมตร จะพบศิลาแลง ตลอดทั้งอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีการก่อสร้างโดยนำศิลาแลงทำเป็นฐานและก่อ ศิลาแลงขึ้นมา อีก 1 เมตร จนถึงพื้นดินปัจจุบัน ถัดจากนั้นก่อศิลาแลง เป็นทรงกลมอีกราว 80 เซ็นติเมตร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -