แหล่งโบราณคดีเขาชมพู


ละติจูด 18.704556 , ลองจิจูด 100.729041

พิกัด

ตำบลดู่ใต้ อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีเขาชมพู ตั้งอยู่ในเขตบ้านนาซาวและบ้านดู่ใต้ อำเภอเมือง เป็นเนิน เขาเตี้ย ๆ สองลูกติดกัน อยู่ถัดจากเขาหินแก้วลงไปทางทิศใต้ โดยมีลาดเชิงเขาต่อเนื่องกับดอยปู่แก้วทาง ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ด้านทิศเหนือของเนินเขาชมพูมีร่องน้ำไหลผ่านลงไปสู่แม่น้ำน่านทางทิศตะวันออก ปัจจุบันมีการพัฒนาสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กบนเนินเขาชมพูทั้งสองลูก พบหลักฐานการผลิต เครื่องมือหินเช่นเดียวกับที่พบบนเขาหินแก้ว แต่ขนาดพื้นที่และปริมาณโบราณวัตถุน้อยกว่า

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร