แหล่งโบราณคดีดอยปู่แก้ว


ละติจูด 18.709807 , ลองจิจูด 100.726128

พิกัด

ตำบลนาซาว อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีดอยปู่แก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านก้อด ตำบลนาซาว อำเภอเมือง เป็นเนินเขา สูง ๆ ต่ำ ๆ 4 ลูกต่อเนื่องกันเป็นแนวยาว พบหินประเภทหินทัฟฟ์ และหินดินดานกึ่งหินชนวน (Slatey Shale) อยู่บ้างบนยอดเนิน ส่วนโบราณวัตถุประเภทเครื่องมือหินและสะเก็ดหินนั้นพบในปริมาณที่น้อยกว่า เขาหินแก้วและเขาชมพู เครื่องมือหินที่ปรากฏส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับที่พบบนเขาหินแก้วและเขาชมพู คือ เป็นขวานหิน (Adzes) รูปแบบและขนาดต่าง ๆ ทั้งชนิดธรรมดา (Plain Adzes) และชนิดมีบ่า (Shouldered Adzes) ที่ “โกลน” ไว้ (Blank)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร