แหล่งโบราณคดีภูซาง


ละติจูด 18.7100000282 , ลองจิจูด 100.690000018

พิกัด

ตำบลนาซ่าว อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีการเปิดเป็นเส้นทางให้ท่องเที่ยวเดินขึ้นสู่ดอยภูซาง เพื่อเดินชมชิ้นส่วนในขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิตเครื่องมือหินที่สามารถพบได้ทั่วไปบนดอยภูซาง นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลแหล่งโบราณคดีภูซางที่จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในพื้นที่ดอยภูซาง และมีการจัดแสดงหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่ขุดค้นโดยสำนักศิลปากรที่ 7 น่าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -