เตาเผาบ้านบ่อสวก


ละติจูด 18.745648 , ลองจิจูด 100.697719

สถานที่ตั้ง

ตำบลบ่อสวก อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เตาเผาบ้านบ่อสวก ตั้งอยู่ในเขตบ้านบ่อสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน อยู่ห่างจากที่ว่าการ อำเภอไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 14 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศบริเวณที่พบเตาเผาเครื่องเคลือบ เป็นที่ลาดใกล้ห้วยปวน ซึ่งเป็นร่องน้ำที่ไหลมาจากที่สูงทางตะวันตก ผ่านแหล่งโบราณคดีไปลงสาขาลำน้ำสมุนทางตะวันออก บริเวณลาดเนินทั้งสองฝั่งเป็นดินพอดโซลิคเหลือง-แดง (Red-Yellow Podzolic Soil) ปกคลุมหนาประมาณ 20-30 เซนติเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกไถพรวน เนินดินหลายแห่งถูกไถจนราบเรียบ บางแห่งพบก้อนดินเผามีน้ำเคลือบติดอยู่ เป็นลักษณะดินโครงสร้างเตาเผา และพบเศษภาชนะกระจายอยู่ จำนวนมาก เครื่องเคลือบที่พบในบริเวณนี้เป็นลักษณะเฉพาะของเตาเผา ได้แก่ ชาม ครก และไห ซึ่งมี ความคล้ายคลึงกับผลผลิตจากแหล่งเตาเผาสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และกลุ่มล้านนา กลุ่มกาหลง-วังเหนือ แต่ การเคลือบผิวจะค่อนไปทางล้านนามากกว่า อายุของแหล่งเตาเผา ไม่มีเอกสารหลักฐาน คาดว่าอยู่ ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงราว พ.ศ.2407 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในด้านความสัมพันธ์กับ อาณาจักรเพื่อนบ้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร