วัดเจดีย์กลม


ละติจูด 16.5024570105 , ลองจิจูด 99.5171430345

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเจดีย์กลม เป็นวัดในเขตอรัญญิกภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดเจดีย์กลมมีสถาปัตยกรรมที่แตกต่างจากทุกวัด ด้านหน้าของวัดหันไปทางทิศตะวันออก ตามแบบฉบับทั่วไปของวัดทุกวัดในอุทยานประวัติศาสตร์ ฐานวิหารมีการก่อสร้างสองชั้น ชั้นแรกสูงประมาณเกือบสองเมตร ยังมองเห็นแนวก่อสร้างอย่างชัดเจนและลงตัวทั้งสองด้านของพระวิหารมีบันไดขึ้นทั้งสองด้าน ร่องรอยเป็นบันไดที่ไม่ใหญ่โตนักเมื่อเปรียบกับขนาดวิหาร ด้านหน้ามีลานกว้าง ราว 100 ตารางเมตร ถัดขึ้นไป มีการก่อสร้างวิหารอีกชั้นหนึ่ง สูงราว 1 เมตร มีระเบียงและหลังคาด้านหน้าหลัง บนพระมหาวิหารหน้าองค์พระประธาน มีร่องรอยการขุดพระ ที่ลึกกว่าสามเมตร กว้างกว่าหกเมตร บริเวณฐานพระประธาน เจาะลึกลงไปกว่าสองเมตร พบเพียงแนวของฐานพระเท่านั้น เจดีย์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนฐานเดียวกับวิหาร ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของของวัดเจดีย์กลม คือฐานเจดีย์ที่ตั้งอยู่บนฐานวิหารนั้น เป็นลักษณะกลมงดงามมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ นำศิลาแลงขนาดใหญ่ มาก่อให้กลมกลึงนับว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก ถัดจากฐานเจดีย์กลมขึ้นมา กลับไม่มีองค์เจดีย์ แต่เป็นลักษณะเหมือนการก่อห้องสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่บนเจดีย์ ถัดไปจากเจดีย์กลม มีซุ้มพระขนาดเล็กอาจเป็นสิ่งก่อสร้างภายหลัง ถูกขุดทำลายไปเช่นกันหลังซุ้มพระเป็นสิ่งก่อสร้างคล้ายศาลา ขนาดปานกลาง แต่เสาศิลาแลงเป็นการตัดศิลาแลงมาทั้งต้น มีทั้งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และถูกขุดค้นทำลาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -