แหล่งภาพเขียนสีผาหน่อ


ละติจูด 18.5899999578 , ลองจิจูด 101.01000003

สถานที่ตั้ง

ตำบลน้ำพาง อำเภออำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

""ผาหน่อ""เป็นเขาหินปูน รูปแท่งเข็ม หรือหน่อไม้ สูงจากระดับน้ำทะเล 824 เมตร เป็นหน้าผาสูงชัน เดิมทีเป็นที่อยู่ของชนเผ่าโบราณ และเผ่ามาบลี (ผีตองเหลือง) และบริเวณหน้าผาพบภาพเขียนโบราณ เป็นรูปเลขาคณิตและรูปคล้ายผู้หญิงตั้งครรภ์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -