แหล่งโบราณคดีดอยภูทอก (ภูสุ่ม)


ละติจูด 18.6699999853 , ลองจิจูด 100.690000028

สถานที่ตั้ง

ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมื่อครั้งที่โครงการโบราณคดีประเทศไทย ภาคเหนือ สำรวจพบแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์แบบเดียวกับที่เขาหินแก้ว-เขาชมพู-ดอยปู่แก้ว ในปี พ.ศ. 2528-2529 ที่ ดอยภูทอก ซึ่งเป็นเนินเขาลูกโดดเตี้ย ๆ อยู่ทางทิศเหนือของบ้านทุ่งผง และบ้านทุ่งศรีทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอเวียงสาและอยู่ทางทิศใต้ห่างจากปลายเทือกเขาหินแก้ว-เขาชมพู-ดอยปู่แก้ว ประมาณ 10 ก.ม. นั้น ดอยภูทอกยังไม่ถูกถากถางรบกวน จากการขยายพื้นที่ทำกิน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -