แหล่งโบราณคดีบ้านนามน


ละติจูด 18.721335 , ลองจิจูด 100.64788

สถานที่ตั้ง

ตำบลบ่อสวก อำเภออำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์ 55000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านนามน ตั้งอยู่ในที่ดินของนายแสวง คำสีใส ในท้องที่บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลสวก อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ห่างจากเขาหินแก้วไปทางทิศตะวันตกประมาณ 7 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเนินเตี้ย ๆ ริมลำห้วยขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเทือกเขา และที่ราบแคบ ๆ มีลำห้วย ไหลผ่านหลายสาย หลักฐานทางโบราณคดีที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านนามน เป็นเครื่องมือหินรูปแบบ ต่าง ๆ ได้แก่ จักรหิน (Disc), ขวานหินกะเทาะรูปใบไม้ยาว, ขวานหินขัดขนาดเล็กชนิดมีบ่า, ขวานหินขัด ขนาดเล็กชนิดไม่มีบ่า, สะเก็ดหิน และชิ้นส่วนเครื่องมือหินประเภทขวานหินกะเทาะที่หักชำรุด ประมาณ 20 ชิ้น เครื่องมือหินที่พบทั้งหมดทำจากหินชนิดเดียวกับเครื่องมือหินที่พบในเขาหินแก้ว เขาชมพู และดอย ปู่แก้ว ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหล่งโบราณคดีแห่งนี้ สันนิษฐานว่าแหล่งโบราณคดีบ้านนามน คงเป็นแหล่งพัก อาศัยชั่วคราวของคนก่อนประวัติศาสตร์กลุ่มเดียวกับที่ทำเครื่องมือหินบนเขาหินแก้ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-01-08

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร