บ้านชินประชา (คฤหาสน์พระพิทักษ์ชินประชา)


ละติจูด 7.885788 , ลองจิจูด 98.383993

สถานที่ตั้ง

ตำบลตลาดเหนือ อำเภออำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เดิมเป็นบ้านพักของพระพิทักษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง) สร้างขึ้นในปี 2446 ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นอาคารเก่าแก่ ที่มีความสำคัญในฐานะบ้านอั้งม้อเหลาหลังแรกของเกาะภูเก็ต เป็นอาคาร 2 ชั้น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทาสีขาว มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนผสมยุโรป ประดับลวดลายปูนปั้นแบบจีน และภายในมีช่องแสงตรงกลางบ้านตามคติความเชื่อของการสร้างแบบจีน ปัจจุบันชั้นล่างเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -