แหล่งโบราณคดีถ้ำอัมรินทร์


ละติจูด 18.4554519887 , ลองจิจูด 100.71781196

สถานที่ตั้ง

ตำบลส้าน อำเภออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ปัจจุบันตั้งติดกับที่ตั้งโรงโม่หิน ของห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่ธำรงวิทย์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -