ตึกกี่พง (ตึกพ่อสิงห์-แม่กราย)


ละติจูด 12.680495 , ลองจิจูด 101.276972

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าประดู่ อำเภออำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ตึกกี่พง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2456 เจ้าของตึกท่านแรก คือ นายกี่พง แซ่ตั๋น และคุณยายสัมฤทธิ์ ตึกนี้เป็นตึก แรกของเมืองระยอง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -