บ้านสัตย์อุดม (พิพิธภัณฑ์เมืองระยอง)


ละติจูด 12.679855 , ลองจิจูด 101.277821

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าประดู่ อำเภออำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านสัตย์อุดม สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2464 เดิมเคยประกอบกิจการ หลายอย่าง เช่น โรงหนัง โรงต่อเรือ โรงสี ฯลฯ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -