ประตูเมืองศรีสะเกษ


ละติจูด 15.10814 , ลองจิจูด 104.367515

พิกัด

ตำบล โพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000 ตำบลโพธิ์ อำเภออำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ประตูเมืองศรีสะเกษ อยู่ริมฝั่งห้วยแฮดด้านตะวันออก ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปแบบจำลองปราสาทหินศิลปะขอมโบราณ ตั้งอยู่ทางเข้าตัวเมืองศรีสะเกษด้านตะวันออก บริเวณเชิงสะพาน ขัามห้วยแฮด บนทางหลวงแผ่นดินสายศรีสะเกษ - อุบล ฯ (ที่มา : http://www.thaiheritage.net/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-06-14

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร