สะพานขาวสะพานดำ


ละติจูด 15.116959 , ลองจิจูด 104.318561

พิกัด

ตำบล หญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหญ้าปล้อง อำเภออำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สะพานดำสะพานขาว เป็นสะพานรถไฟข้ามห้วยสำราญ สร้างด้วยโครงเหล็ก เรียกว่า สะพานดำ ส่วนสะพานขาวเป็นสะพานสำหรับยานพาหนะอื่น ๆ และคนข้าม (ที่มา : http://www.thaiheritage.net/)

มีเรื่องราวที่เป็นตำนาน เชื่อกันว่า ถ้าคนโสดนั่งรถไฟลอดสะพานดำ ก็มักจะต้องกลับมามีคู่อยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ (ใครที่ยังโสด ขอให้รีบมาคะ) สะพานดำเป็นสะพานรถไฟข้ามห้วยสำราญสร้างด้วยโครงเหล็ก คู่กับ สะพานขาวซึ่งเป็นสะพานคอนกรีตสำหรับคนและยานพาหนะอื่นๆ 2ฝั่งข้างทางจะมีนักท่องเที่ยวแวะมาถ่ายรูป เก็บบรรยากาศ ในอดีตการเดินทางมาจังหวัดศรีสะเกษสามารถมาได้ทางรถไฟทางเดียว  และเชื่อกันว่าถ้าคนโสดนั่งรถไฟลอดสะพานดำจะต้องมีคู่อยู่ศรีสะเกษถือว่า "ออดหลอด" ซึ่งในภาษาอีสานแปลว่าไปแล้วไม่คืนกลับ 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-06-23

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร