สะพานขาวสะพานดำ


ละติจูด 15.116959 , ลองจิจูด 104.318561

สถานที่ตั้ง

ตำบลหญ้าปล้อง อำเภออำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สะพานดำสะพานขาว เป็นสะพานรถไฟข้ามห้วยสำราญ สร้างด้วยโครงเหล็ก เรียกว่า สะพานดำ ส่วนสะพานขาวเป็นสะพานสำหรับยานพาหนะอื่น ๆ และคนข้าม (ที่มา : http://www.thaiheritage.net/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -