ภาพสลักผามออีแดง


ละติจูด 14.401924 , ลองจิจูด 104.68636

พิกัด

อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภออำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพสลักผามออีแดงตั้งอยู่บนหน้าผาผามออีแดงเทือกเขาพนมดงเร็กเขตบ้านภูมิซร็อลตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกษติดกับสถานที่จอดรถผามออีแดง ผามออีแดงเป็นหน้าผาหักสุดเขตเทือกเขาพนมดงรัก เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมากเมื่อเดินขึ้นไปจะเป็นจุดชมทิวทัศน์มีศาลาพักผ่อนนั่งชมทิวทัศน์เลยออกไปจะมีทางเดินลงดูหน้าผาหินทรายมีทั้งภาพสลักนูนต่ำและลายเส้นภาพกลุ่มแรกเป็นภาพบุคคลนั่งเรียงกันภาพกลุ่มสองเป็นภาพบุคคลนั่งมีนาค5เศียรขนาบข้างด้วยหมู2ตัวความสูงจาก ระดับน้ำทะเลประมาณ560เมตรหากย้อนกลับมาประมาณ1กิโลเมตรเลี้ยวขวาไปตามถนนลูกรัง4กิโลเมตรก็สามารถชมปราสาทโดนตวลโบราณสถานเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษที่สร้างขึ้นก่อนปราสาทหินเขาพระวิหาร (ที่มา : https://www.m-culture.go.th/sisaket)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-06-23

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร