วัดพระนอน


ละติจูด 16.2557700814 , ลองจิจูด 101.096796944

พิกัด

ตำบลนายม อำเภออำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 37000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระนอนเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สมัย 100 ปีล่วงมาแล้ว ศิลปกรรมอันทรงคุณค่า คือ 1.เจดีย์ แบบแปดเหลี่ยมสร้างในสมัยรัตนโกสินทร์แทนของเดิมที่ชำรุดและหักพังลงมีลักษณะเป็นยอดมะเฟืองอิทธิพลทางด้านศิลปะอยุธยาตอนปลาย 2.พระนอนปางไสยาสน์ ศิลปกรรมเป็นแบบพุทธลักษณะแบบลาว ฝีมือช่างพื้นบ้าน 3.พระประธานในโบสถ์ ปางมารวิชัยชาวบ้านเรียกว่าพระนั่ง เป็นพระพุทธรูปดั้งเดิมที่สร้างคู่กับวัดมาตั้งแต่เดิม พระพุทธรูปทั้งสององค์ที่เคารพนับถือของชาวบ้าน วัดพระนอนสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2230

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-04-27

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร