ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย


ละติจูด 13.651743 , ลองจิจูด 100.537469

พิกัด

ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมปู่เจ้าสมิงพราย ตั้งอยู่บริเวณถนนเทศบาลสําโรงใต้ ตําบลบางหญ้าแพรก อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างป้อมขึ้น 8 ป้อม รวมของเดิมที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 เป็น 9 ป้อม ป้อมปู่เจ้าสมิงพรายเป็นป้อมหนึ่งในบรรดา 4 ป้อมที่อยู่ ทางด้านฝั่งตะวันออก ส่วนอีกสามป้อมได้แก่ ป้อมปีศาจสิง ป้อมราหูจร และป้อมวิทยาคม ตัวป้อมและกําแพง ปีกกาก่ออิฐถือปูน ตัวป้อมเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านไม่เท่า มีแนวกําแพงปีกกาก่อต่อออกไปล้อมพื้นที่บริเวณป้อม เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีป้อมรักษาการอยู่ที่มุมกําแพง พบร่องรอยอยู่สามป้อม ส่วนแนวกําแพงปีกกาเหลือหลักฐาน ชัดเจนที่สุดคือด้านทิศเหนือ ตัวเชิงเทินก่อเว้นช่องเป็นระยะ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -