ป้อมแผลงไฟฟ้า


ละติจูด 13.657234 , ลองจิจูด 100.53268

พิกัด

ตำบลตลาด อำเภออำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมแผลงไฟฟ้า ตั้งอยู่บริเวณถนนศรีเขื่อนขันธ์ ตําบลตลาด อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นป้อมทางด้านทิศตะวันตกของเมืองนครเขื่อนขันธ์ (พระประแดง) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง นครเขื่อนขันธ์ เมื่อปี พ.ศ.2357 และคงได้รับการปรับปรุงใน สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อโปรดให้มีการปรับปรุงป้อมต่าง ๆ บริเวณปากน้ําเจ้าพระยา ปัจจุบันทางเทศบาลเมืองพระ ประแดงจัดเป็นสวนสาธารณะ ป้อมและกําแพงก่ออิฐถือปูนตัวป้อมทรงสี่เหลี่ยมปาดมุม ทางด้านทิศเหนือมีกําแพง ต่อออกไปล้อมพื้นที่ภายในป้อม มุมกําแพงเป็นมุมมน ด้านนอกฉาบปูนจับเป็นบัว ด้านในก่อลดระดับ ตรงกลาง กําแพงด้านทิศเหนือมีซุ้มประตูทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนมีตัวอักษรบอกชื่อป้อมและปีที่สร้าง เจาะช่องประตูเป็นช่อง โค้ง กําแพงทางด้านทิศตะวันออกบริเวณมุมที่ต่อกับตัวป้อมมีแนวกําแพงก่อยื่นออกไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -