ป้อมนาคราช


ละติจูด 13.593695 , ลองจิจูด 100.583377

พิกัด

ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภออำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมนาคราช ตั้งอยู่ ถนนสุขสวัสดิ์-พระสมุทรเจดีย์ ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทร เจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ สร้างขึ้นครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย โปรดให้สร้างเมืองสมุทรปราการ พร้อมกับป้อมผีเสื้อสมุทร กับป้อมอื่น ๆอีก 4 ป้อม ในปี พ.ศ. 2362 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าพระยาพระคลัง ว่าที่สมุหกลาโหมต่อปีกกาป้อมนาคราชออกไปชื่อว่า ปีกกาพับสมุทร ป้อม และแนวปีกกาก่ออิฐถือปูน มีป้อมรักษาการเป็นระยะเชื่อมต่อกับกําแพง ซึ่งในปัจจุบันสภาพชํารุดมาก บางช่วง เหลือเพียงแนวอิฐ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -