บ้านศิลาสุวรรณ


ละติจูด 13.53 , ลองจิจูด 100.27

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าฉลอม อำเภออำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ้านศิลาสุวรรณ ไม่ปรากฏหลักฐานการสร้างที่ชัดเจนว่าสร้างขึ้นเมื่อใด และใครเป็นผู้สร้าง ลักษณะสถาปัตยกรรมรม เป็นบ้านไม้สักทองหลังใหญ่ 2 ชั้น ทรงมะนิลา ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลายแบบ ที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 และโบราณวัตถุในห้องต่าง ๆ ในบ้าน บ้านศิลาสุวรรณได้รับการบูรณะใหม่แล้ว มีคนอาศัยอยู่และไม่อนุญาตให้เข้าไปถ่ายรูป (ที่มา : กรมศิลปากร http://gis.finearts.go.th/fineart/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -