อนุสาวรีย์ค่ายบางระจัน


ละติจูด 14.805329 , ลองจิจูด 100.320543

พิกัด

ตำบลบางระจัน อำเภออำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ค่ายบางระจัน อยู่ในเขตตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน ร่องรอยของค่ายบางระจันคงเหลือแต่คันดินเป็นแนวอยู่ทางทิศใต้ของวัดโพธิ์แก้ว ทางราชการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบูรณะฟื้นฟูค่ายบางระจัน เมื่อปี พ.ศ. 2493 โดยให้กรมศิลปากรขุดแต่งตัวค่ายและสระ ต่อมาในปี พ.ศ. 2513 คณะกรรมการได้มีดำริให้สร้างค่ายจำลองแทนค่ายเก่าซึ่งสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยเชิงเทิน ระเนียด ป้อมและหอคอยห้าป้อม เป็นป้อมใหญ่สองป้อม ป้อมเล็กสามป้อม อยู่ที่มุมทิศตะวันออกหนึ่งป้อม ทิศตะวันตกสองป้อม ตัวป้อมสูง 8 เมตร กว้าง 4.60 เมตร มีหอคอยหลังคาเหลี่ยมมุงด้วยแฝก กว้าง 2.50 เมตร ป้อมใหญ่มีพื้นสามชั้น ป้อมเล็กมีสองชั้น มีบันไดขึ้นกำแพงค่ายหรือระเนียด กำแพงป้อมรักษาการณ์ มีลักษณะการเรียงเสาสามต้นให้สูงขึ้น มาสลับกับเสาสองต้นเป็นระยะ สำหรับบังตัวตามแบบใบเสมาของกำแพงเรียกว่า ลูกป้อม เสาระเนียดทั้งหมดเสี้ยมปลายแหลม หลังค่ายยกเป็นเนินดินสูง 1.20 เมตร ตัวค่ายจำลอง มีความยาวประมาณ 1.75 เมตร (ที่มา : http://www.thaiheritage.net/)อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจัน และอุทยานค่ายบางระจันอยู่ห่างจากตัวเมือง 15 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3032 มีพื้นที่ประมาณ 115 ไร่ เป็นสวนรุกขชาติพักผ่อนหย่อนใจ จะเห็นอนุสาวรีย์ วีรชนค่ายบางระจันเป็นรูปหล่อประติมากรรมของหัวหน้าชาวค่ายบางระจันทั้ง 11 คน สร้างโดยกรมศิลปากรปรากฏสวยเด่นเป็นสง่าอยู่ในสวน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันทรงเปิดอนุสาวรีย์นี้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2519 ค่ายบางระจันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ผืนแผ่นดินแห่งนี้ได้บันทึกเหตุการณ์ความกล้าหาญ และเสียสละของวีรชนไทยที่เกิดขึ้น เมื่อเดือน 3 ปีระกา พ.ศ. 2308 ในครั้งนั้นชาวบ้านบางระจันได้รวมพลังกันต่อสู้กับกองทัพพม่า ซึ่งมีจำนวนมากมายมหาศาล โดยพม่าต้องยกทัพเข้าตีหมู่บ้านนี้ถึง 8 ครั้ง ใช้เวลา 5 เดือน จึงเอาชนะได้เมื่อวันจันทร์แรม 2 ค่ำ เดือน 8ปีจอ พ.ศ. 2309 นับเป็นอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง ค่ายบางระจันในปัจจุบันได้สร้างจำลองโดยอาศัยรูปแบบค่ายในสมัยโบราณ และภายในบริเวณยังมีอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันจัดห้องนิทรรศการโดยแบ่งออกเป็นห้องต่าง ๆห้องแรก แสดงเรื่องค่ายบางระจัน เครื่องใช้โบราณ แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย หนังใหญ่ห้องที่สองจัดแสดงมรดกเมืองสิงห์บุรีห้องที่สามแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองสิงห์บุรีและของดีเมืองสิงห์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. (ที่มา : https://www.singburipao.go.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -