วัดจอมมณี


ละติจูด 17.876169 , ลองจิจูด 102.716802

พิกัด

ตำบลมีชัย อำเภออำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดจอมมณี สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460 สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ จารึกตัวอักษรไทยน้อย 1 หลัก ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณวัตถุแล้ว ปัจจุบันปักตั้งอยู่ที่แท่นปูนเบื้องหน้าด้านซ้ายของอุโบสถ ภายในกำแพงแก้ว มีการสร้างหลังคาขนาดเล็กคลุมจารึก จารึกทำจากหินทราย ลักษณะเป็นทรงใบเสมา กว้าง 70 เซนติเมตร สูง 110 เซนติเมตร หนา 8 เซนติเมตร จารึกตัวอักษรไทยน้อย ภาษาไทย ทั้ง 2 ด้าน ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2518 สภาพผิวจารึกบางส่วนแตกร่อนหลุดออก โดยเฉพาะด้านที่ 2 ผิวหินแตกร่อนออกเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าวัดจอมมณีจะเป็นวัดมณีเชษฐารามตามที่ปรากฏในจารึก เนื่องจากจารึกอาจถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ประกอบกับยังไม่พบโบราณสถานและหลักฐานทางโบราณคดีอื่น ๆ ในพื้นที่วัดจอมมณีที่ร่วมสมัยกับจารึก (ข้อมูลจากเว็ปไซต์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) http://sac.or.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-11-08

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร