อนุสาวรีย์ปราฮ่อ (เก่า)


ละติจูด 17.880256 , ลองจิจูด 102.741372

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย์ 17000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (เก่า) เป็นอนุสรณ์สถานที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ได้โปรดให้จัดสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2429 เพื่อบรรจุอัฐิของเหล่าทหารที่เสียสละชีวิตปกป้องประเทศจากเหตุการณ์ปราบพวกฮ่อเมื่อ พ.ศ. 2420-2428 ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ด้านข้างอนุสาวรีย์ทั้ง 4 ด้าน มีจารึกอักษรไว้ 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาลาว พื้นที่รอบอนุสาวรีย์เป็นทรายล้าง ติดกับอนุสาวรีย์ด้านทิศเหนือเป็นที่ตั้งโต๊ะและเครื่องสักการะต่าง ๆ (ถือเป็นด้านหน้าในปัจจุบัน) รวมทั้งเสมาหินทราย 1 แผ่น ปักอยู่ที่พื้น ส่วนยอดโผล่พ้นพื้นดินขึ้นมาประมาณ 40 เซนติเมตร ทั้ง 2 ด้านของเสมามีจารึกตัวอักษรไทยน้อย ส่วนบนของเสมาสภาพสึกกร่อนและมีร่องรอยน้ำตาเทียน จากการสอบถามตำรวจและชาวบ้านในพื้นที่ ทำให้ได้ข้อมูลว่าเสมาใบนี้ปักอยู่ ณ ที่นี้นานแล้ว แต่ไม่ทราบแหล่งที่มาที่แน่ชัด รอบอนุสาวรีย์มีการก่อรั้วเตี้ย ๆ ล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช่องประตูด้านทิศเหนือและใต้ ช่องประตูด้านทิศใต้ทำเป็นช่องประตูโค้ง ด้านทิศเหนือนอกรั้วอนุสาวรีย์ ประดิษฐานพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขนาดเล็กอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (เก่า) ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 โดยทางตำรวจจังหวัดหนองคาย (ข้อมูลจากเว็ปไซต์ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) http://sac.or.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2022-03-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร