วัดหมาผี


ละติจูด 16.4963670088 , ลองจิจูด 99.5110269947

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดหมาผี ตั้งอยู่ในเขตอรัญญิกภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้ชื่อนี้เพราะชาวบ้านพบกับอาถรรพณ์ประหลาดของหมาผีที่แสนดุและน่ากลัวที่เฝ้ากรุพระอยู่ภานในวัด วัดนี้มีผังของวัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสงดงามมาก ด้านนอกกำแพงวัดขุดเป็นคูน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ 8 เมตร ทั้งสี่ด้าน เป็นลักษณะอุทกสีมา เป็นคูน้ำที่เป็นบ่อศิลาแลงงดงาม มีสะพานที่ทำด้านศิลาแลงข้ามไป ด้านหน้ามีวิหารขนาดใหญ่มีฐานสูงมีบันไดยื่นออกมาขึ้นได้ทั้งสองทาง วิหารมีร่องรอยของพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ตั้งอยู่แต่หาหลักฐานมิได้แล้ว ข้าง ๆ ฐานพระประธาน มีพระพุทธรูปที่แกะด้วยหินทราย 2 องค์ วางอยู่กับพื้น ขนาดหน้าตัก กว้างประมาณ 2 ฟุต ด้านหลังของพระวิหารมีเจดีย์ประธานขนาดใหญ่มาก มีฐานเขียง 4 เหลี่ยมจัตุรัส สูงเกือบสองเมตรมีบันไดขึ้นลานประทักษิณ กว้างประมาณ 8 เมตร บนลานประทักษิณ ก่อเป็นเจดีย์รายสี่ทิศทั้งสี่องค์ ที่ฐานเจดีย์ประธาน มีซุ้มพระพุทธรูป ขนาดเล็ก ทั้ง 4 ด้าน ด้านละ 5 ซุ้มรวมทั้งหมด 20 ซุ้ม มีพระพุทธรูป โกลนศิลาแลง อยู่ครบทุกซุ้มศิลปะดูละเอียดและอ่อนช้อยตามแบบของกำแพงเพชร ด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์เล็ก ๆ อีกหลายองค์ คงเป็นที่เก็บอัฐิ ของตระกูลของผู้สร้างวัด ติดริมกำแพงวัดมีฐานของบ่อขนาดใหญ่ บ่อหนึ่ง มิใช่บ่อน้ำ เพราะลึกเพียง 2 ฟุต อาจเป็นฐานของเจดีย์รายขนาดใหญ่อีกองค์ก็เป็นได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -