โบราณสถาน ""สิมบ้านโพนขาว""


ละติจูด 15.6051996371 , ลองจิจูด 104.568003067

พิกัด

ตำบลจิกดู่ อำเภออำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นสัมโบราณสร้างประมาณ พ.ศ. 2273 แล้วจึงปฏิสังขรณ์ใน พ.ศ. 2480 จากสัมไม้มาเป็นสัมอิฐถือปูน เป็นทรงเตี้ยแบ้แบบโบสถ์อีสานมีหน้าจั่วแบบขอม มีพาไลยันซุ้มประตูด้านหน้ามี 2 ทาง ลวดลายที่ซุ้มประตูด้าน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -