ภาพเขียนสีเพิงหินข้างถ้ำพระยานาค


ละติจูด 17.713889 , ลองจิจูด 102.369444 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสเพิงหินข้างถ้ำพระยานาค อยู่ในเขตวัดพระพุทธบาทบัวบกบนภูพระบาท ห่างองค์พระพุทธบาทบัวบกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร และห่างจากถ้ำพระยานาค ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 10 เมตร เป็นก้อนหินสองก้อน วางซ้อนกัน ภาพเขียน ปรากฎบนเพดานเพิงหินด้านทิศตะวันออก เขียนด้วยสีแดงอมน้ำตาล เป็นลายเส้นแบ่งเป็นช่อง ๆ แต่ภาพลบเลือนมาก (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -