ภาพเขียนสีเพิงหินข้างบ่อน้ำนางอุสาและหอนางอุสา


ละติจูด 17.736111 , ลองจิจูด 102.35 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินข้างบ่อน้ำนางอุสาและหอนางอุสา พบ 2 บริเวณ ได้แก่ หอนางอุษาเพิงหินทรายที่ตั้งซ้อนกันอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดพ่อตา มีภาพลายเส้นสีแดง เพียงเส้นเดียว อยู่ตอนล่างของเพิงหินด้านทิศเหนือ และเพิงหินข้างบ่อน้ำเพิงหินขนาดใหญ่ ตั้งซ้อนตะแคงทับกันคล้ายดอกเห็ด สูงประมาณ 2 เมตร อยู่ห่างจากหอนางอุษา ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 100 เมตร อยู่ทางทิศใต้ของบ่อน้ำนางอุษา และอยู่ห่างจากกี่นางอุษา ไปทางทิศใต้ประมาณ 100 เมตร ภาพปรากฎเต็มบนเพดาน เขียนต่อ ๆกันไป เป็นภาพลายเส้นรูปตารางเส้นขนาน เส้นโค้งและเส้นทึบหนาประมาณ 2 ซม. ที่หารูปร่างไม่ได้ ทั้งหมดเขียน ด้วยสีแดง (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -