ภาพเขียนสีเพิงหินด่านใหญ่


ละติจูด 17.706944 , ลองจิจูด 102.364722 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองพาน อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินด่านใหญ่ พบ 5 บริเวณ ได้แก่ เพิงหิน 1ก้อนหินใหญ่สองก้อนซ้อนกัน เกิดเป็นเพิงหินหลืบหิน อยู่ห่างจากโนนสาวเอ้ 1 ไปทางทิศใต้ 250 เมตร ใกล้กับห้วยด่านใหญ่ ภาพเขียนอยู่บนเพดานของเพิงหิน ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ สูงจากพื้น 65 ซม. เพิงหิน 2เป็นเพิงหินเช่นกัน ภาพเขียนอยู่เพดานของหลืบหิน ด้านทิศเหนือ สูงจากพื้นประมาณ 40 ซม. เพิงหิน 3เพิงหินทราย สูง 3 เมตร อยู่ทางฝั่งใต้ของห้วยด่านใหญ่ หันหน้าลงห้วยไปทางทิศเหนือภาพเขียนสีปรากฎอยู่บนเพดาน ของเพิงหินด้านทิศเหนือนี้ 1 กลุ่ม เพิงหิน 4ก้อนหินก้อนใหญ่วางอยู่บนก้อนหินหลาย ๆ ก้อน อยู่ทางใต้ของห้วยด่านใหญ่ สูงประมาณ 3.5 เมตร ภาพปรากฎอยู่ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งอยู่ใต้เพดานเพิงหิน ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ลึกเข้าไปในหลืบหินด้านใน 3.55 เมตร สูงจากพื้น 70 ซม และอีกกลุ่มอยู่ด้านนอกเพิงหินด้านเดียวกัน และเพิงหิน 5แหล่งอยู่ห่างจากเพิงหิน 4 ไปทางทิศตะวันออก 15 เมตร เพิงหินสูงประมาณ 6 เมตร ภาพเขียนสีปรากฎอยู่ใต้เพดานเพิงหิน ด้านทิศตะวันออกอยู่ 3 กลุ่ม ลึกเข้าไปประมาณ 1.7 เมตร สูงจากพื้น 65 ซม เพิงหิน 6เป็นเพิงหินทรายเช่นกัน มีภาพเขียนสีเพียงเล็กน้อย และเขียนเป็นลายเส้นด้วยสีขาว ภาพเขียนทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง (ยกเว้น เพิงหิน 6) เป็นลายเส้นรูปทรงเรขาคณิต เส้นตรง เส้นคดเส้นโค้ง เส้นคู่ขนาน เส้นหยัก เส้นหักมุม และรูปร่างไม่แน่นอน (อรูปลักษณ์) ฯลฯ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -