ภาพเขียนสีเพิงหินดินเพียง


ละติจูด 17.724444 , ลองจิจูด 102.375556 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลกลางใหญ่ อำเภออำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีเพิงหินดินเพียง พบอยู่บนภูพระบาท ห่างจากวัดพระพุทธบาทบัวบก ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 2 กม เพิงหิน 1เพิงหินทรายขนาดใหญ่ สูงจากพื้นประมาณ 1.60 เมตร หันหน้าไปทางทิศใต้ แต่ภาพเขียนสีปรากฎบนผนัง และเพดานของเพิงหิน ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ สูงจากพื้นประมาณ 68 ซม เพิงหิน 2ห่างจากเพิงหิน 1 ไปทางทิศใต้ประมาณ 40 เมตร ลักษณะเป็นเพิงหินสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร ภาพเขียนปรากฎอยู่บนผนังเพิงหินด้านทิศตะวันออก สูงจากพื้น 50 ซม เพิงหิน 3ห่างจากเพิงหิน 1 ไปทางทิศเหนือ 40 เมตร เพิงหินสูงจากพื้นประมาณ 3 เมตร ภาพเขียนสีปรากฎบนผนังเพิงหิน ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ สูงจากพื้นประมาณ 80 ซม เพิงหิน 4ห่างจากเพิงหิน 3 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 2 เมตร ภาพเขียนสีอยู่บนเพิงหินด้านทิศเหนือ สูงจากพื้น 48 ซม เพิงหิน 5ห่างจากเพิงหิน 1 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 150 เมตร และห่างจากเพิงหิน 2 ไปทางทิศเหนือประมาณ 10 เมตร ภาพเขียนปรากฎบนผนังเพิงหิน ด้านทิศตะวันออก สูงจากพื้นประมาณ 66 ซม. ภาพเขียนสี:ภาพเขียนทั้งหมดเขียนด้วยสีแดง เป็นลายเส้นรูปทรงเรขาคณิตต่าง ๆ เส้นคู่ขนาน เส้นโค้งคู่ขนาน วงกลมซ้อนกัน ประกอบเป็นภาพที่ไม่มีรูปร่างแน่นอน อรูปลักษณ์ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -